nombre: ----------------

grado: tesista

interes: poder-saber. politica, filosofia: foucault. educación

pais: bolivia

comentarios: un espacio necesario e importante para investigadores